Det hendte i 2010

11.jan
Ett år i Narvik

11. januar feiret alle ved Opplysningsavdelingen Bedriftsveiledning i Narvik at det var ett år siden de ble en del av Brønnøysundregistrene.
 

21.jan
30 år ved Løsøreregisteret

21. januar var det 30 år siden Bente Lian ble ansatt ved Løsøreregisteret, sammen med et titall andre tidligere televerksansatte.
 

01.mar
Studiebesøk fra Malawi

1. mars hadde vi besøk fra Malawi og Norway Registers Development (NRD). Gjestene ønsket å skaffe seg innblikk i hvordan vi organiserer registrene våre.

15.mar
Skriver jubileumsbok

15. mars var  vår medarbeider Harald Harnang i gang med å skrive Brønnøysundregistrenes jubileumsbok. Han begynte arbeidet i mars 2010, og boka skal være ferdig i 2013.

25.mar
Bedre service for brukerne

25. mars tok Brønnøysundregisterene  i bruk et nytt telefonsystem som gir bedre kundeservice og en bedre hverdag for saksbehandlerne.
 

27.apr
Best kundeservice i det offentlige

27. april vant Brønnøysundregistrene kundeserviceprisen for offentlig sektor. Prisutdelingen fant sted under Call Center-dagene i Oslo.

27.mai
Mange på Ramtindkonferansen

27. mai deltok godt og vel 100 på Ramtindkonferansen, en næringslivskonferanse som vi arrangerer årlig, i samarbeid med Torgar Næringshage, Brønnøysunds Avis, Helgeland Sparebank og Nordlandsbanken.

01.jun
Aktivt brukerforum

1.-2. juni hadde Brønnøysundregistrenes brukerforum møte, med 13 eksterne deltakere. På sakslista stod blant annet «Nytt fra registeravdelingene» og «Å starte bedrift».

07.jun
30-årsmarkering for Løsøreregisteret

7. juni ble det markert at det var 30 år siden arbeidet ved Løsøreregisteret startet.

15.jun
Altinn 2 på lufta

15. juni. Versjon 1 av Altinn 2 handlet først og fremst om å få på plass en ny arkitektur, og en ny tjenesteutviklingsløsning som gjør at Altinn-etatene kan lage enda bedre skjema og tjenester i framtida.

17.jun
Grønn pris til Altinn

17. juni hentet Altinn hjem tredjepremien i miljøkonkurransen «Smartere og grønnere», arrangert av Dagensit.no/DN.no.

25.jun
Lærlinger med «Bestått Meget godt»

25. juni. To av våre lærlinger var i juni ferdige med lærlingetida si. Begge fikk beste karakter, «Bestått meget godt».

29.jun
Journalene på nett

29. juni var Brønnøysundregistrenes offentlige journaler tilgjengelige  på Internett gjennom publiseringsportalen Offentlig elektronisk postjournal  (OEP).

07.jul
Åpne dører

7. juli. Vi arrangerte  «Sommeråpent», en serie åpne dager med informasjon og omvisning i lokalene våre.

20.aug
Kinesere på besøk

20. august hadde Brønnøysundregistrene offisielle gjester fra Kina. De var her på et kort besøk, og fikk orientering om Enhetsregisteret og Opplysningsavdelingen.

24.aug
Sparer tid med Altinn

24. august svarte åtte av ti næringslivsledere  en undersøkelse at de bruker mindre tid på offentlige skjemaer på grunn av Altinn.

16.sep
Altinn på World Expo i Shanghai

16. september. Statssekretær Halvard Ingebrigtsen presenterte den norske nettportalen Altinn for offentlige skjemaer på et seminar i Norges paviljong i EXPO 2010 i Shanghai.

21.sep
Søkelys på kundebehandling

21. september. Kundebehandlerdagene på BR ble arrangert for tredje gang, og er i ferd med å bli en godt innarbeidet tradisjon i bestrebelsene på å gjøre oss enda bedre i å ta imot og yte gode tjenester til kunder og brukere.

25.sep
Til topps i Brustafetten

25. september vant bedriftsidrettslaget vårt, Ajour,  for andre år på rad bedriftsklassen i Brustafetten, et lokalt løpsarrangement med tradisjoner.

30.sep
Rekordmåned for elektronisk registrering

30. september. Fortetaksregisteret noterte i september det til da høyeste antall elektroniske meldinger  i løpet av en måned, 12 000. Stadig flere velger å sende meldinger til Foretaksregisteret elektronisk gjennom altinn.no.

 

13.okt
25-årsjubilanter feiret

13. oktober var det en markering for årets ti 25-årsjubilanter. De begynte å jobbe hos oss i 1985 – tre år før Brønnøysundregistrene ble etablert som egen etat.

27.okt
Felles kommunikasjonsstrategi om nybygg

27. oktober.  I Brønnøy formannskap inviterte kommunikasjonsdirektør ved Brønnøysundregistrene, Mette Siri Brønmo, Brønnøy kommune til samling om en felles kommunikasjonsstrategi knyttet til nytt registerbygg.

06.nov
God innsats i turnering

6. november møtte åtte lag fra nesten alle avdelingene våre opp for å avgjøre hvem som var best i kanonball, innebandy og fotball, da bedriftsidrettslaget Ajour arrangerte den første Brønnøysundregister-cupen.

16.nov
Etterlengtet forum for veiledere

16. november ble konferansen «Etablererveileder 2010» arrangert i Oslo. Et hundretalls personer fra veilederapparatet rundt om i landet deltok med stor entusiasme. Konferansen er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Oslo Næringsetat, Innovasjon Norge og Patentstyret, en konferanse for alle som jobber med veiledning av etablerere i det offentlige og private veilederapparatet.

14.nov
Fikk internasjonal pris for kvalitet

14. november i Paris ble Brønnøysundregistrene tildelt prisen World Quality Commitment Award 2010 i gull, for kvalitet og dyktighet.

25.nov
Seniorene som ressurs

25. november. Bevisstgjøring og forankring av seniorpolitikken hos lederne var et sentralt punkt under en seniorsamling som fant sted 25. november.  Ett av resultatene var en prøveordning med seniorkoordinator og seniorutvalg.

 

30.nov
Skårer høyt på tiltro

30. november. I årets profilundersøkelse fra Synovate kom  Brønnøysundregistrene svært godt ut. Synovate hadde spurt befolkningen om deres inntrykk av 83 ulike etater og organisasjoner. Brønnøysundregistrene kom på 7. plass når det gjelder totalinntrykk.

08.des
Skoleelever lærer om oss

8. desember besøkte en gruppe ungdomsskoleelever  oss, for å skaffe seg innblikk i Brønnøysundregistrenes historie og lære litt   om de mange oppgavene vi har.

17.des
Midlertidige lokaler tas i bruk

17. desember  tok Brønnøysundregistrene i bruk nye midlertidige lokaler på Salhus i Brønnøy, for å avhjelpe plassbehovet fram til nytt bygg eller utbygging er på plass. Opplysningsavdelingen flyttet inn i desember, og i februar 2011 flyttet også Løsøreavdelingene inn i disse lokalene.

Brønnøysundregistrene ·
tracking