Regnskap

På samme måte som for mange andre statlige virksomheter blir driften ved Brønnøysundregistrene finansiert med en årlig bevilgning over statsbudsjettet. Inntektene blir skapt gjennom det gebyrnivået som Stortinget fastsetter, og inntektene går rett inn i statskassen. Resultat og balanse i bedriftsøkonomisk forstand er derfor lite brukbar terminologi for en virksomhet som Brønnøysundregistrene.

  • Inntekter
  • Utgifter
Inntekter Note 2009 2010
Tjenestegebyr      
Registrering      
Løsøreregisteret/Ektepaktregisteret   219,593,221 234,852,018
Akvakulturregisteret   560,900 864,400
Foretaksregisteret   136,287,599 144,761,684
Frivillighetsregisteret   3,787,750 3,575,508
SUM registreringsgebyr   360,229,470 384,053,610
       
Tvangsforretninger      
Gebyrsentralen   83,272,180 83,093,775
       
Registerinformasjon      
Løsøreregisteret/Ektepaktregisteret   1,014,495 1,086,389
Regnskapsregisteret   3,340,174 3,710,715
Foretaksregisteret   11,246,054 11,946,655
Enhetsregisteret   1,129,751 1,105,734
SUM informasjonsgebyr   16,730,474 17,849,493
       
SUM innbetalt tjenestegebyr
Samlet innbetalt gebyr utgjorde i 2010 485 millioner kroner (2009: 460,2). Halvparten av økningen er knyttet til økte gebyrsatser, mens resten er knyttet til økt saksmengde. Gebyrinntektene knytt til salg av informasjon ble 17,8 millioner kroner (2009: 16,7).
1
460,232,124 484,996,878

 

Oppdragsinntekter      
Basisrefusjoner   5,463,820 5,810,424
Mengderefusjon   7,994,356 8,584,854
EBR-inntekter   203,495 56,781
Reservasjonsregisteret   1,176,032 1,085,977
Regnskapsdatabase   2,936,658 3,057,060
SUM oppdragsinntekt - salg   17,774,361 18,595,096
       
Utvikling og drift av databaser/registre   14,369,160 11,740,791
Kursvirksomhet   647,881 1,589,545
AltBas   406,000 584,000
Inkassovirksomhet   171,966 1,238,802
Konsulentvirksomhet   5,175,319 4,307,422
SUM oppdragsinntekt - refusjoner m.m.   20,770,326 19,460,560
       
SUM oppdragsinntekter BR
Næringslivet etterspør tjenester og opplysninger som i utgangspunktet ikke er en del av Brønnøysundregistrenes «varesortimentet». På oppdrag blir opplysninger sammenstilt og presentert etter ønske fra kunden, mot at kunden refunderer kostnadene til å utvikle produktet. I 2010 ga slike oppdrag inntekter på 18,6 millioner kroner. Brønnøysundregistrene har også oppdragsinntekter knyttet til utvikling og drift av blant annet Lotteriregisteret, Akvakulturregisteret og Registeret for utøvere av alternativ behandling. I 2010 ga slike oppdrag inntekter på 19,5 millioner kroner.
2
38,544,687 38,055,656
       
Altinn sentralforvaltning - refusjon /inntekt   34,904,692 53,811,048

 

 

Tjenestegebyr (Note 1)

Samlet innbetalt gebyr utgjorde i 2010 485 millioner kroner (2009: 460,2). Halvparten av økningen er knyttet til økte gebyrsatser, mens resten er knyttet til økt saksmengde. Gebyrinntektene knytt til salg av informasjon ble 17,8 millioner kroner (2009: 16,7).

Oppdragsinntekter (Note 2)

Næringslivet etterspør tjenester og opplysninger som i utgangspunktet ikke er en del av Brønnøysundregistrenes «varesortimentet». På oppdrag blir opplysninger sammenstilt og presentert etter ønske fra kunden, mot at kunden refunderer kostnadene til å utvikle produktet. I 2010 ga slike oppdrag inntekter på 18,6 millioner kroner. Brønnøysundregistrene har også oppdragsinntekter knyttet til utvikling og drift av blant annet Lotteriregisteret, Akvakulturregisteret og Registeret for utøvere av alternativ behandling. I 2010 ga slike oppdrag inntekter på 19,5 millioner kroner.

Brønnøysundregistrene ·
tracking