Skåret høyt på omdømme

I Synnovates profilundersøkelse for 2010 kom Brønnøysundregistrene svært godt ut.

altBildet er fra Brønnøysundregistrenes opplysningsavdeling.

Synnovate har spurt befolkningen om deres inntrykk av 83 ulike etater og organisasjoner. Brønnøysundregistrene kommer i år på 7. plass når det gjelder totalinntrykk. De som slo oss i 2010 var Meteorologisk institutt, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Politiet, Kripos og Økokrim.

Brønnøysundregistrene skåret høyest når det gjelder inntrykk av effektivitet og økonomisk styring. Der kom  vi på andreplass, bare slått av Meteorologisk institutt. Når det gjelder spørsmål om Brønnøysundregistrenes  samfunnsansvar og kompetanse/fagkunnskap, kom vi på 17. og 18. plass.

 

Nye Altinn-versjoner for bedre tjenester

I 2010 ble det lansert to nye versjoner av Altinn, begge som ledd i det omfattende Altinn II-programmet. Målet er mer brukervennlighet og enklere samhandling på tvers av etater.

Sparer tid med Altinn

Åtte av ti næringslivsledere sier de bruker mindre tid på offentlige skjemaer på grunn av Altinn.

Miljøpremie til Altinn

I juni vant Altinn tredjeplassen i en konkurranse om miljøgevinst av IT-prosjekter. Bare slått av et IT-basert system for smartere styring av skip til havs og en teknologi for å planlegge uttak av biodrivstoff.  Konkurransen «Smartere og grønnere» ble arrangert av Dagens it.no/DN.no.

Skjemaløse krav for Europas næringsliv

Altinn skal være det felles kontaktpunktet i Norge for alle EØS-innbyggere som vil utføre tjenester over landegrensene. Mange tjenester må man søke om å få drive med, men som regel uten søknadsskjema.

Fikk pris for kundebehandling

Brønnøysundregistrene vant  i 2010 Kundeserviceprisen for offentlig sektor. Prisen ble delt ut under under Call Center-dagene i Oslo 27. april. De siste årene har vi intensivert arbeidet med å heve kompetansen innen kundebehandling.

Brønnøysundregistrene ·
tracking