Sparer tid med Altinn

Åtte av ti næringslivsledere sier de bruker mindre tid på offentlige skjemaer på grunn av Altinn.

83,6 prosent av nær 1500 spurte næringslivsledere kjente seg godt igjen i påstanden «Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn» i en undersøkelse gjennomført i juni og juli 2010. Dette er første gang mer enn 80 prosent av de spurte har ment dette.

- Et av de viktigste målene til Altinn er å gjøre næringslivets kontakt med det offentlige mer effektiv. At så mange mener de sparer tid ved å bruke Altinn er et tegn på at vi er på riktig vei, sier Roar Olsen, avdelingsdirektør ved Avdeling for nasjonal e-forvalting og infrastruktur ved Brønnøysundregistrene.

Telemarkingene mest fornøyd
Telemark er fylket med de mest fornøyde Altinn-brukerne. Telemarkingene rangerer Altinn høyt både på trygghet og stabilitet, og mener løsningen er enkel å bruke. De vil gjerne bruke Altinn mer. Alle de spurte mente at samtlige offentlige skjemaer burde kunne rapporteres inn via Altinn.

Det er klare lokale forskjeller også i kjennskap og bruk av Altinn. I Østfold, Buskerud og Finnmark kjenner over 90 prosent av næringslivslederne til portalen. I motsatt ende finner vi Nord-Trøndelag, der én av tre ikke har hørt om Altinn. Også når det gjelder bruk av Altinn er nord-trønderne i bunnen. 75 prosent av de som kjente til Altinn har også brukt løsningen til å levere inn offentlige skjemaer. I Akershus var tilsvarende tall 95 prosent.

Enkel og trygg rapportering
Åtte av ti næringslivsledere mener det er enkelt å bruke Altinn, mens over 90 prosent av de spurte mente Altinn er trygt å bruke. Begge tall er forbedringer i forhold til tidligere undersøkelser.

- At brukerne våre skal føle seg sikre når de leverer skjemaer inn via Altinn er veldig viktig for oss. Vi er glade for at stadig flere mener Altinn er trygt og enkelt å bruke, sier Olsen.

Nye Altinn-versjoner for bedre tjenester

I 2010 ble det lansert to nye versjoner av Altinn, begge som ledd i det omfattende Altinn II-programmet. Målet er mer brukervennlighet og enklere samhandling på tvers av etater.

Miljøpremie til Altinn

I juni vant Altinn tredjeplassen i en konkurranse om miljøgevinst av IT-prosjekter. Bare slått av et IT-basert system for smartere styring av skip til havs og en teknologi for å planlegge uttak av biodrivstoff.  Konkurransen «Smartere og grønnere» ble arrangert av Dagens it.no/DN.no.

Skjemaløse krav for Europas næringsliv

Altinn skal være det felles kontaktpunktet i Norge for alle EØS-innbyggere som vil utføre tjenester over landegrensene. Mange tjenester må man søke om å få drive med, men som regel uten søknadsskjema.

Fikk pris for kundebehandling

Brønnøysundregistrene vant  i 2010 Kundeserviceprisen for offentlig sektor. Prisen ble delt ut under under Call Center-dagene i Oslo 27. april. De siste årene har vi intensivert arbeidet med å heve kompetansen innen kundebehandling.

Skåret høyt på omdømme

I Synnovates profilundersøkelse for 2010 kom Brønnøysundregistrene svært godt ut.

Brønnøysundregistrene ·
tracking