Miljøpremie til Altinn

I juni vant Altinn tredjeplassen i en konkurranse om miljøgevinst av IT-prosjekter. Bare slått av et IT-basert system for smartere styring av skip til havs og en teknologi for å planlegge uttak av biodrivstoff.  Konkurransen «Smartere og grønnere» ble arrangert av Dagens it.no/DN.no.

Siden starten i 2003 har mer enn 60 millioner skjemaer blitt sendt inn elektronisk ved hjelp av Altinn-løsningen. Forsiktig anslått mener ekspertene at den totale reduksjonen i klimagassutslipp tilsvarer omkring 33 tusen trær, 90 millioner liter vann eller 17 tusen tonn CO2-ekvivalenter.

Det er et utmerket mål for Altinn å gi brukerne enklere, raskere og billigere rapportering til det offentlige. Men i et samfunnsperspektiv skal man altså ikke se bort fra at miljøeffekten kan være like interessant.

 

Nye Altinn-versjoner for bedre tjenester

I 2010 ble det lansert to nye versjoner av Altinn, begge som ledd i det omfattende Altinn II-programmet. Målet er mer brukervennlighet og enklere samhandling på tvers av etater.

Sparer tid med Altinn

Åtte av ti næringslivsledere sier de bruker mindre tid på offentlige skjemaer på grunn av Altinn.

Skjemaløse krav for Europas næringsliv

Altinn skal være det felles kontaktpunktet i Norge for alle EØS-innbyggere som vil utføre tjenester over landegrensene. Mange tjenester må man søke om å få drive med, men som regel uten søknadsskjema.

Fikk pris for kundebehandling

Brønnøysundregistrene vant  i 2010 Kundeserviceprisen for offentlig sektor. Prisen ble delt ut under under Call Center-dagene i Oslo 27. april. De siste årene har vi intensivert arbeidet med å heve kompetansen innen kundebehandling.

Skåret høyt på omdømme

I Synnovates profilundersøkelse for 2010 kom Brønnøysundregistrene svært godt ut.

Brønnøysundregistrene ·
tracking