Lang erfaring med lærlinger

Brønnøysundregistrene har i flere år tatt i mot lærlinger. I fjor var det fem lærlinger innen fagene IKT og kontor- og administrasjonsfagene på Brønnøysundregistrene. Tre på IT-avdelingen, ei på Enhetsregistret og ei på Opplysningsavdelingen.

Lærlingeordningen er et samarbeid med Torgar Næringshage på Toft i Brønnøy. Lærlingene får hver sin faglige leder i avdelingen der de jobber. Faglederen legger til rette og har ansvar for at det lages mappeoppgaver til lærlingen, noe som er en forutsetning for å kunne gå opp til fagprøven.

Som lærebedrift plikter Brønnøysundregistrene å legge til rette opplæringen slik at lærlingen kan nå målene i den fastsatte læreplanen. Vi skal også utvikle en intern plan for opplæringen for å sikre at lærlingen får en opplæring som tilfredsstiller kravene. Lærlingen er en arbeidstaker i den bedriften de har tegnet arbeidsavtale med og er plassert i, med de rettighetene og pliktene som følger av lover og tariffavtaler.

Våre fem læringer:


alt

Opplysningsavdelingen

Forteller hun hadde god kjennskap til Brønnøysundregistrene i forkant. Hun har både en mor og bestefar som jobber her. En annen grunn til å velge registrene var at hun ikke hadde lyst til å flytte. – Det var naturlig for meg å velge Brønnøysundregistrene fordi det er mye jeg kan lære her – og det har jeg gjort. Mayliss er ferdig med lærlingeperioden sin høsten 2011.

 

 

 

alt

Enhetsregisteret

Hadde hørt mye positivt om Brønnøysundregistrene av en venninne som har vært lærling her. – Når jeg skulle velge en arbeidsplass å være lærling, valgte jeg Brønnøysundregistrene fordi det virket som en seriøs og fin bedrift å bli opplært ved. Jeg regnet med å få mange spennende og varierte oppgaver,  og det har jeg fått. Siden starten i august har det hele tiden vært noe nytt å lære, og jeg trives veldig godt.

 

 


alt

IT-avdelingen

Har vært lærling ved Brønnøysundregistrene i ett og et halvt år. Hun valgte Brønnøysundregistrene fordi det ikke er så mange andre muligheter innen IT i Brønnøysund, og hun hadde lyst til å være her. – Det har vært kjempegreit. Brønnøysundregistrene har veldig gode oppfølgingsrutiner i forhold til oss lærlinger, og vi får være med på veldig mye. Det har faktisk overgått de forventningene jeg hadde i forkant. Catrin er ferdig med lærlingeperioden til høsten 2011.

 

 

IT-avdelingen

–  Grunnen til at jeg valgte å være lærling ved Brønnøysundregistrene er at det er en stor og oppdatert arbeidsplass. Vi slipper å holde på med gamle ting, og jobber hele tiden med det som er nytt og oppdatert. Jeg var her på utplassering før jeg søkte meg hit som lærling. Arbeidsplassen og arbeidsmiljøet er topp. Du blir tatt i mot som om du har vært en av gjengen i lengre tid.

 alt

IT-avdelingen

Visste en god del om Brønnøysundregistrene før han søkte plass.  – Det store IT-miljøet er grunnen til at jeg valgte å ta lærlingeperioden min ved registrene. Broren min har vært lærling her før, så jeg visste litt om plassen, men hadde nok valgt Brønnøysundregistrene uansett. Registrene er faktisk større enn det jeg trodde før jeg begynte, så dette har vært en veldig positiv opplevelse. Vi som er lærlinger får lov til å være med på mye, og mye spennende. Einar vil være ferdig med lærlingeperioden høsten 2011.

 

Det gror omkring oss

Med 560 ansatte er Brønnøysundregistrene hjørnesteinsbedriften i bo- og arbeidsregionen Sør-Helgeland. Brønnøysundregistrene kjøpte et stort antall flyreiser og hotellovernattinger i 2010, i tillegg til mange andre varer og tjenester virksomheten har behov for.

Hever utdanningsnivået i regionen

I samarbeid med Universitetet i Nordland og Torgar Næringshage bidrar Brønnøysundregistrene til å heve utdannings- og kompetansenivået i Sør-Helgeland-regionen. En studentklasse i informatikk på bachelornivå tar eksamen i Brønnøysund i 2011. Studiet har pågått siden 2007 og fortsatte intensivt hele fjoråret.

En sterk kvinnearbeidsplass

Godt over halvparten, 58,6 prosent, av de som jobber ved Brønnøysundregistrene er kvinner.

Ferievikarene - en viktig ressurs

Hver sommer har Brønnøysundregistrene behov for ferievikarer.

Fram med seniorene

Som et ledd i arbeidet med ny personalpolitikk, ble det høsten 2010 gjennomført et omfattende arbeid knyttet til etatens seniorpolitikk, blant annet gjennom to samlinger med alle seniorene. Dette resulterte i etableringen av en ny rolle som seniorkoordinator og seniorutvalg, en prøveordning som skal vare i to år.

Ny IA-avtale i 2010

I desember 2010 ble det inngått ny avtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenteret. Det overordnede målet med avtalen er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Møtested for etablererveildere

I fjor tok Brønnøysundregistrene initiativet til å arrangere en møteplass for etablererveiledere i Norge. Et godt veilederapparat er en viktig faktor for at etablerere og gründere skal lykkes i å starte og drive egen bedrift.

Brønnøysundregistrene ·
tracking