Fikk pris for kundebehandling

Brønnøysundregistrene vant  i 2010 Kundeserviceprisen for offentlig sektor. Prisen ble delt ut under under Call Center-dagene i Oslo 27. april. De siste årene har vi intensivert arbeidet med å heve kompetansen innen kundebehandling.

altTorunn Meosli  (i midten på bildet) mottok prisen på vegne av Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundegistrene satser på å bli stadig bedre på kundeservice. I kåringen av Kundeserviceprisen vant registrene klart innen sin klasse, offentlig sektor, hvor det var åtte deltakere. I alt deltok  73 callsentre  i 12 klasser. Best av alle ble DFDS Seaways.

I klassen for offentlig sektor vant Brønnøysundregistrene med en score på 90,8 poeng, mens Statens lånekasse på andreplass fikk 87 poeng. I begrunnelsen for prisen ble det trukket frem at våre kundebehandlere var hjelpsomme, interesserte i kundens ærend og kunnskapsrike. Kundene følte seg godt mottatt og fikk god hjelp.

Call Center-dagene er Skandinavias største kundeservicekonferanse.  Kundeserviceprisen deles ut etter en blindtest av tilfeldig utvalgte kundesentre. I 2010 var for første gang også telefontjenester i det offentlige med i konkurransen.

Kundebehandlerdager

I 2010 arrangerte Brønnøysundregistrene for tredje gang interne kundebehandlerdager, for å heve kompetansen blant ansatte som har en eller annen form for kundekontakt. Årets kundebehandlerdager besto av i alt 13 samlinger – 12 av dem i Brønnøysund og en i Narvik. Samlingene var skreddersydd  for kundebehandlere fra alle avdelinger og lederne deres. Ønsket er at alle kundebehandlere og ledere får et eierforhold til normer, metoder og verktøy innenfor kundebehandling, og en felles oppfatning av hva som er god kundeservice.

– Brønnøysundregistrenes omdømme bygger på den opplevelsen brukerne våre har i møtet med oss – enten det er på telefon, i direkte fysisk kontakt eller gjennom skriftlig kommunikasjon. Vi har gode resultater å vise til her. Takket være innsatsen de som jobber på telefontjenestene gjør hver eneste dag, har vi skåret høyt på omdømmemålinger gjennom mange år. Men vi kan alltid bli bedre. Hvis vi skal klare å holde den gode posisjonen vår, må vi hele tida forbedre oss og utvikle oss videre. Dette bidrar Kundebehandlerdagene i stor grad til, sier direktør Erik Fossum.

Nye Altinn-versjoner for bedre tjenester

I 2010 ble det lansert to nye versjoner av Altinn, begge som ledd i det omfattende Altinn II-programmet. Målet er mer brukervennlighet og enklere samhandling på tvers av etater.

Sparer tid med Altinn

Åtte av ti næringslivsledere sier de bruker mindre tid på offentlige skjemaer på grunn av Altinn.

Miljøpremie til Altinn

I juni vant Altinn tredjeplassen i en konkurranse om miljøgevinst av IT-prosjekter. Bare slått av et IT-basert system for smartere styring av skip til havs og en teknologi for å planlegge uttak av biodrivstoff.  Konkurransen «Smartere og grønnere» ble arrangert av Dagens it.no/DN.no.

Skjemaløse krav for Europas næringsliv

Altinn skal være det felles kontaktpunktet i Norge for alle EØS-innbyggere som vil utføre tjenester over landegrensene. Mange tjenester må man søke om å få drive med, men som regel uten søknadsskjema.

Skåret høyt på omdømme

I Synnovates profilundersøkelse for 2010 kom Brønnøysundregistrene svært godt ut.

Brønnøysundregistrene ·
tracking