I spann med Verdensbanken

I september 2010 inngikk Brønnøysundregistrene en samarbeidsavtale med Verdensbanken, som blant annet er finansiert av NORAD. Brønnøysundregistrene skal levere konsulenttjenester for å utvikle registerløsninger i andre land.

Samarbeidet er nybrottsarbeid både for Verdensbanken og oss. Brønnøysundregistrene har høy kompetanse på registerløsninger, og kan derfor bidra i land som skal opprette, drive og utvikle registre.

Vi skal jobbe innenfor tre ulike arbeidsfelt. For det første skal vi bidra i Verdensbankens prosjekter som tar sikte på å forenkle virksomhetsetablering i enkelte land. Våre bidrag gjelder utvikling av registerløsninger med fokus på rettslige, organisatoriske (inkludert prosesser) og tekniske spørsmål. For det andre skal vi gjennomføre studier innen registerløsninger som kan brukes for dele kunnskap og erfaring med andre land. I denne sammenheng produseres en rapport om reformprosessen i Norge fra 80-årene til i dag.  Det skal også lages en internasjonal analyse om innovative registerløsninger med material fra ca 40 ulike land med 5 casestudier. Nettverksbygging med deltakelse på internasjonale workshops og besøk fra andre land hos oss er det tredje elementet i dette samarbeidet.

– Et viktig aspekt ved dette samarbeidet er gjensidigheten, vi ikke bare gir fra oss kunnskap, men vi lærer mye om oss selv og mottar viktig kunnskap av andre, sier avdelingsdirektør for Plan– og utviklingsavdelingen ved Brønnøysundregistrene, Håkon Olderbakk. I løpet av siste del av 2010 var Brønnøysundregistrene på oppdrag i Togo, Nepal, Sierra Leone og Tanzania.


altBjarne Rosted (t.h. på bildet) og Reidar Nybø hadde møter med offentlig etater i Togo.

Oversikt over praksis og prosesser

Ett viktig element i forbindelse med Brønnøysundregistrenes arbeid i Togo var å gjennomføre en reise til Togo for å få oversikt over dagens praksis og prosesser vedrørende registrering av bedrifter i Togo. Reidar Nybø og Bjarne Rosted representerte Brønnøysundregistrene på befaring i Togo.
– Sammen med Alice R. Ouedraogo fra Verdensbanken gjennomførte vi 16 møter i hovedstaden Lome på en uke, og de fleste møtene ble holdt på fransk. Vi var i møte hos Guichet Unique (one stop shop for ofretaksregistrering i Togo) og de fleste av de offentlige etatene som er involvert i foretaksregistrering i Togo. I tillegg var vi i møte hos ministeren for planlegging og utvikling, Dédé Ahoéfa Ekoue, en kvinne med stort engasjement og pågangsmot, sier Rosted.
 - Det å bygge opp og forbedre rutiner og struktur knyttet til registrering av bedrifter er en komplisert prosess som krever mye av de som er involvert. Jeg synes det er flott at Brønnøysundregistrene legger til rette for at ansatte kan jobbe internasjonalt, sier Bjarne Rosted.

 

Rammevilkår

Dörthe Koerne var på oppdrag i Nepal, og sier blant annet dette om rammevilkårene for registerdrift i landet:
– Foretaksregisteret i Kathmandu har 29 timer strøm per uke. Det er mange gater uten asfalt og spesielt om sommeren truer støv med å ødelegge pc-er. De er derfor fortrinnsvis flyttet i de øvre etasjene av bygget. Verdensbanken har det ikke mye bedre i sine lokaler. Riktignok merker de lite av strømstenging fordi lokalene forsynes gjennom aggregat, men det er ikke sjeldent at rotter overnatter i papirskuffene til skriverne.


Et langt steg framover

– Avtalen er en milepæl i Brønnøysundregistrenes bidrag til å utvikle registre i andre land. Vi har i en årrekke vært engasjert i registerbygging internasjonalt, og delegasjoner fra andre land er ofte på besøk hos oss for å lære registerdrift. Avtalen med Verdensbanken har brakt dette arbeidet et langt steg framover, og synliggjør Brønnøysundregistrenes status innenfor registerdrift internasjonalt, sier kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo ved Brønnøysundregistrene.

 

 

Viktig besøk i Kina

Samhandling sto i fokus da Brønnøysundregistrene og Nærings- og handelsdepartementet besøkte Kina i fjor høst. Altinns verdensledende løsninger for e-forvaltning ble presentert på World Expo i Shanghai.

Norge med i nettportalen Ditt Europa

Ditt Europa (Your Europe) er en europeisk nettportal  som presenterer mulighetene i EUs indre marked. Portalen er delt i to, med en seksjon for privatpersoner og en for næringslivet.

Brønnøysundregistrene ·
tracking