Nye Altinn-versjoner for bedre tjenester

I 2010 ble det lansert to nye versjoner av Altinn, begge som ledd i det omfattende Altinn II-programmet. Målet er mer brukervennlighet og enklere samhandling på tvers av etater.

Allerede fra februar kunne etatene ta i bruk en ny tjenesteutviklingsløsning, og fra den første lanseringen midt i juni ble skjemaer som var laget i denne nye løsningen, tilgjengelig for publikum.  Fra nå av skal det være lettere for etatene selv å lage skjemaer og tjenester for presentasjon i Altinn, uten hjelp av konsulenter og teknisk ekspertise. I juni-versjonen kom også all hjelpeinformasjon for brukerne i ny utgave, bedre tilrettelagt for praktisk nytte i den enkeltes arbeidssituasjon.

De største endringene befinner seg under overflaten, med store tekniske forandringer som i første omgang ikke blir synlige for brukerne. På lengre sikt vil ny teknisk arkitektur i Altinn II lette samarbeidet mellom ulike etater. For brukerne skal det etter hvert bety bedre samordning av skjemaspørsmål fra myndighetene, ved at flere etater kan samarbeide om felles innkreving av svar gjennom samme Altinn-skjema.

Ved lansering nummer to, 23. november 2010, opplevde brukerne mange forbedringer i menyer og funksjonalitet, som vil gjøre hverdagen mer effektiv for faste brukere og er mer tilpasset funksjonshemmede. En omlegging av roller og rettigheter, som særlig styrer hvem som har anledning til å besvare skjemaer på vegne av hvilke virksomheter, skal gi færre valg å forholde seg til.

I denne versjonen byttet Min hovedside navn til Min meldingsboks. Mappene på denne siden er forandret og har nye navn og valg. En annen nyhet er Samlesider og e-dialoger der brukeren kan sette sammen sine egne samlinger av relevante skjemaer og tjenester. Her vil etter hvert også mer avanserte tjenester bli tilgjengelig.

I november-lanseringen ble det også åpnet for innlogging gjennom såkalte virksomhetssertifikater, slik at ikke enkeltpersoner skal forpliktes av innrapportering for et selskap eller en organisasjon. Dessuten ble det mulig å logge seg inn i Altinn med selvvalgt brukernavn og passord, særlig av hensyn til brukere uten norsk fødselsnummer. Disse innloggingsmåtene vil foreløpig ikke gi tilgang til særlig mange skjemaer eller tjenester.

Det er en utfordring å gjøre store tekniske endringer i komplekse datasystemer, særlig når eksisterende tjenester fortsatt må kunne håndteres med den gamle løsningen i en overgangsperiode. Ingen av de to nye versjonene ble satt i drift helt problemfritt, men takket være utrettelig innsats fra egne og innleide eksperter, og tålmodig støtte fra tjenesteeiere og brukerorganisasjoner, falt det hele på plass ganske raskt.

Sparer tid med Altinn

Åtte av ti næringslivsledere sier de bruker mindre tid på offentlige skjemaer på grunn av Altinn.

Miljøpremie til Altinn

I juni vant Altinn tredjeplassen i en konkurranse om miljøgevinst av IT-prosjekter. Bare slått av et IT-basert system for smartere styring av skip til havs og en teknologi for å planlegge uttak av biodrivstoff.  Konkurransen «Smartere og grønnere» ble arrangert av Dagens it.no/DN.no.

Skjemaløse krav for Europas næringsliv

Altinn skal være det felles kontaktpunktet i Norge for alle EØS-innbyggere som vil utføre tjenester over landegrensene. Mange tjenester må man søke om å få drive med, men som regel uten søknadsskjema.

Fikk pris for kundebehandling

Brønnøysundregistrene vant  i 2010 Kundeserviceprisen for offentlig sektor. Prisen ble delt ut under under Call Center-dagene i Oslo 27. april. De siste årene har vi intensivert arbeidet med å heve kompetansen innen kundebehandling.

Skåret høyt på omdømme

I Synnovates profilundersøkelse for 2010 kom Brønnøysundregistrene svært godt ut.

Brønnøysundregistrene ·
tracking