Norge med i nettportalen Ditt Europa

Ditt Europa (Your Europe) er en europeisk nettportal  som presenterer mulighetene i EUs indre marked. Portalen er delt i to, med en seksjon for privatpersoner og en for næringslivet.

altBrønnøysundregistrene er ansvarlig for nasjonal informasjon og er representert i redaksjonsrådet for portalen,  som har tre-fire møter årlig.

Den delen av portalen som omhandler næringsliv  gir temabasert informasjon om EU og det enkeltes lands lover og regler i forbindelse med etablering og drift av bedrift i unionen. Hvert tema inneholder teoretiske og praktiske opplysninger, lenker til lover, regler og aktuelle nettsteder. Portalen gir brukerne en god oversikt over hva som må til hvis de ønsker å etablere og bevege seg på tvers av landegrensene i EU. Det er EU-kommisjonen og DG Enterprise and Industry som står for EUs informasjon, mens det enkelte land har ansvaret for innholdet i de nasjonale malene.

De norske sidene ble lansert i februar 2010. I løpet av året er det foretatt komplett revisjon av hele nettstedet og det er jevnlig gjennomført lenkesjekk. Det er også foretatt betydelige endringer i layout og funksjonalitet, slik at det skal være enklere for brukerne å navigere i portalen.  Les mer om Ditt Europa.

 

I spann med Verdensbanken

I september 2010 inngikk Brønnøysundregistrene en samarbeidsavtale med Verdensbanken, som blant annet er finansiert av NORAD. Brønnøysundregistrene skal levere konsulenttjenester for å utvikle registerløsninger i andre land.

Viktig besøk i Kina

Samhandling sto i fokus da Brønnøysundregistrene og Nærings- og handelsdepartementet besøkte Kina i fjor høst. Altinns verdensledende løsninger for e-forvaltning ble presentert på World Expo i Shanghai.

Brønnøysundregistrene ·
tracking